We’re back! Tilbake på Frogner (uke 39)

Ja da er vi endelig tilbake. Hjemme igjen! Og det føles så godt. Borte bra, men hjemme best. Er det ikke det de sier da? Det er ihvertfall sånn jeg føler det. Og selv om vi har vært her noen uker nå så har vi jo ikke blitt helt 100% ferdig med alt heller. Men endelig føles det ut som vi snart er i mål med mye. Og det er jo ikke så dumt siden jeg kan føde når som helst (!) Ikke sånn jeg hadde sett for meg at juli/august måned skulle være. Men man kan jo ikke kontrollere oppussing, selv om vi har gjort relativt lite her. Nå er jeg jo faktisk i uke 39, og det er eksakt en uke igjen til termin som er den 19. august. Så mer om hjemmet får dere se senere. Nå er vi ihvertfall tilbake så da kan man pusle litt fremover med det som ikke er helt på plass enda. Blir man noen gang helt ferdig med hjemmet?

Yes, we are finally back home again! And it feels so good. Away is good, but being at home is best. Isn’t that what they say? At least that’s how I feel. And even though we have been here a few weeks now, we aren’t 100% done with everything still. But finally it feels like we are soon at the finish line with a lot. And it’s not so bad since I can give birth at any time now (!) Not the way I had imagined that the month of July / August was going to be. But you can not control the renovation, even though we have done relatively little here. Now I am actually in week 39, and there is exactly one week left until the due date which is the 19th of August. You will see more from the home later. Now we are at least back so I can work with everything that is not quite in place yet. Will one ever be completely finished with the home?

Veldig kry over den store magen og vår lille skatt som ligger der inne. Ikke lenge igjen nå lille venn <3 

Leave a Comment